Påfyll til Blåsjø

NVE tilrår Olje— og energidepartementet å gi Statkraft SF tillatelse til en tilleggsoverføring til Blåsjø i Suldal kommune. Overføringen vil gi 8 millioner kilowattimer, det vil si strøm til om lag 400 husstander.