Lokalpolitikar kjenner seg som eit gissel

Som fylkespolitikar kjenner Ola S. Apeland (Sp) seg som eit gissel for sentrale politikarar si gjevarglede.