Ikke bare å kjøpe småbruk

Regjeringen vil heve konsesjonsgrensen fra 20 til 100 dekar. Men lokale forskrifter gjelder uansett.