Ikkje støtte til Sandnes- kulvert

Fylkesutvalet går ikkje med på at kulvert for rv 44 Stangeland-Skjæveland skal gå ut over andre prioriterte prosjekt på Nord— Jæren.