Byter fjoskleda med ordførarkjede

For nyslått bygdaliste-hovding og ordførar Terje Mjåtveit vert første og største oppgåva å syna at han vil vera ordførar for heile kommunen.