Fylkesordfører 12 år etter?

Politikk er det muliges kunst. 12 år etter drømmer Odd Arild Kvaløy fra Senterpartiet igjen om å bli fylkesordfører.