- Drift vanskeligere enn investering

Det blir en større utfordring å skape økonomi i driften av det planlagte konserthuset enn å finansiere byggingen, mener ordfører Leif Johan Sevland (H).