Stipend til Jelsa-presten

Unni Eikeland, fungerende sokneprest i Jelsa, er tildelt Olavstipendet.