Jåtten Øst får lindrende enhet

Jåtten Øst får en lindrende enhet for alvorlig syke og døende, mens andre tar seg spesielt av demente og slagpasienter.