Støybot til XClub

Utestedet XClub i Storgaten 61 har fått en tvangsmulkt på 40.000 kroner av Sandnes kommune for å ha brutt støyforskriftene for utestedet.