Medaljens for- og bakside

— En antikvitet blir bare mer verd dess eldre den blir, sier sivilarkitekt Gro Persson med henvisning til restene av det opprinnelige bygningsmiljøet på Norestraen.