Nærmiljø-senter får egne lokaler

Et nærmiljøsenter til 6,6 millioner kroner foreslås bygd ved Eiganes skole. Det skal stå ferdig i november i år. Rådmannen innstiller overfor formannskapet, som har sitt neste møte torsdag 10. april, på at byggeplanene gjennomføres.