Innbrudd på Gosen skole

Mandag morgen ble det oppdaget at det har vært innbrudd på Gosen skole.