Storbypolitikk = distriktspolitikk

Storbymeldingen deler landet inn i seks storbyregioner som tilsammen har halvparten av landets befolkning.