Slagenheten blir doblet

4-500 personer blir lagt inn på SiR årlig på grunn av hjerneslag.Tilbudet til pasienter med akutt hjerneslag er nå blitt bedre enn det har vært siste årene.