Endelig får Høle nytt orgel

HØLE: Første orgelkomité ble nedsatt i 1988. Nå kommer det omsider nytt kirkeinstrument på Høle.