O.C. Østraadt steinlegger Norge

Denne måneden passerte O.C. Østraadt én million kvadratmeter belegningsstein på næringsareal.