Flere boliger på Ganddal

Det er planer om å bygge 63 boliger langs jernbanen nord for Ganddal idrettsplass. Reguleringsplanen har vært ute på høring og skal nå opp til politisk behandling i utvalg for byutvikling.