Pris til Reier Carlsen

Bryne-arkitekt Reier Carlsen ble i går tildelt historiens første byutviklingspris på Bryne. Tildelingen fant sted på bykonferansen på Jæren Hotell.