Bedrageri med saks og stiftemaskin

Med saks og stiftemaskin som de viktigste hjelpe— midlene skalbandagist- forretningen E. Grønhaug ha innkassert 20 millionerkroner for mye i trygderefusjon.