Ja til flere helsesøstre

Politikerne vil ha flere stillinger ved helsestasjonene, men frykter samtidig innstramminger i helse— og sosialsektoren.