Skolekutt på 15 mill.

Stavangerskolene går en mager høst i møte.To-lærersystemet, spesialundervisning, leirskole og ekskursjoner, miljøarbeidere, assistenter og utviklingsarbeid kan bli berørt som følge av at det mangler 15 millioner på skolenes lønnsbudsjett.