Skjerpet straff for utukt

Gulating lagmannsrett har skjerpet straffen mot en 35 år gammelegersunder som i desember i fjor ble dømt til to års fengsel forutuktig omgang med en stedatter som var åtte år da ugjerningenefant sted.