Advokat vil krevja erstatning

Ein nær familiemedlem av advokat Tom Bøe ligg framleis i respiratoretter å ha blitt smitta av legionella-bakterien. Tom Bøe varslarerstatningskrav.