Vurderer dynamitt

Arvid Mæland vil bruke dynamitt for å oppfylle pålegget om å tømmeden private fiskedammen med fjellaure.