KNM «Tyr» søker etter omkommet

Marinefartøyet KNM «Tyr» er satt inn i letingen etter Kjell Magne Andersen som omkom i en båtulykke i Riskafjorden i november i fjor.