Figgjodagene tok ikke helt av

Fajanse, dresinsykling og muligheten til å se Figgjo ifugleperspektiv hjalp, men den store publikumstilstrømningenuteble.