Unge kjøpte eldreboliger

Helt siden 1984 har kommunen trodd at det bodde eldre mennesker i seks eldreboliger i Askepottveien. Nå viser det seg at flere av beboerne er under 30 år.