Nytt liv på Sola

Sola flystasjon er i høst blitt oppgradert og fått høyere statussom flybase med ny organisasjon og ledelse.