Eldremålet langtfra nådd

Kommunene i Rogaland får statlige tilskudd til 539 omsorgsboligerog sykehjemsplasser i år. Likevel mangler det penger til 634enheter.