Asylmottak i Sokndal

Sokndal kommune har nylig mottatt to brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) hvor de forklarer at rekordmange flyktninger gjør at UDI ikke kan takke nei til opprettelse av nye mottak. For å komme kommunen i møte har de redusert antall plasser med 20, til 80.