Barnehagene vil samarbeide

For første gang kan småbarnsforeldre, som søker barnehageplass til høsten, søke både kommunal og privat plass på samme søknadsskjema.