Kvitsøy vant ferjeslaget

Kvitsøy får beholde sine åtte ferjeanløp, selv om Karmøy har presset på for å få ett overført til Skudenes.