13 innbrudd i Stavanger null i Sandnes

Den foreløpige oversikten i Stavanger politidistrikt viser 11 innbrudd i boliger i løpet av påsken. Fortsatt kan flere anmeldelser komme inn.