Vil gi barn makt

I framtiden kan kommunen få syv bydeler mot 13 i dag. Og skoleelever kan få innflytelse i bydelsutvalgene.