Vil bryte legesamarbeid med Lund

Formannskapet i Sokndal vil bryte med Lund og inngå legevaktsamarbeid med Eigersund og Bjerkreim.