Stort behov for aktivitetssenter

Omsorgssjefen meiner det må byggjast eit nytt dagaktivitetssenter for unge menneske med psykisk utviklingshemming.