Beklager rådmannsavgang

De hovedtillitsvalgte i Sola kommune beklager rådmannens avgang. Nå håper de på ro i organisasjonen