Gramstad-lukta skal fjernast

Magne Sviland og naboane hans i Dyrnesvika er framleis plaga av kloakkstank.