Alvheim avviser legenes utspill

Eigersund kommune har redusert sykefraværet ved å gi de ansatte økt frihet til egenmelding. Men Stortinget vil trolig ikke endre systemet med korttidssykemeldinger før tidligst neste vår.