Stort prosjekt mot vold i omsorgsboliger

Arbeidstilsynet i Rogaland setter i gang et stort prosjekt mot voldi omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede.