Alle fugler små de er, ser du snart fra tårnet

Alt i høst vil skoleklasser og fugleinteresserte høyst sannsynlig få sitt eget tårn ved Stokkelandsvatnet.