Budsjettsprekk på 18 millioner kroner

De fleste kommunale avdelingene brukte mer penger enn de hadde lov til i fjor. Størst sprekk fikk omsorgsavdelingen som brukte 8,57 millioner mer enn budsjettert.