Bondefanget tre uker før samdrift

Storfjøset på Byberg skal tas i bruk om tre uker. Landbruksoppgjøret kaster lange skygger over bøndene som vil drive sammen.Dersom forslaget til landbruksoppgjør blir stående, vil vi tape 450.000 kroner i året. Det er penger som kommer i tillegg til 235.000 vi allerede har akseptert at vi mister. Den summen regner vi med å tjene inn igjen gjennom stordrift. Men det blir dramatisk når staten og Bondelaget nå vil ta enda mer fra dem som ønsker å tenke nytt, sier Bent Ove Byberg, Karl Braut og Magnar Byberg.