Sosialkontorenes sparing kan koste dyrt

Direktør Kjell Arvid Berland i Stavanger kommune utelukker ikke at kommunen ved å holde stillinger ledige ved sosialkontorene faktisk pådrar seg utgifter.