Fleksible fastlegar

Dei som ikkje har fått førstevalet av fastlege oppfylt, har ennoein sjanse til å få tilbake sin gamle lege.