Nok norsk for i år

Egobølgje, massemedia og sidemålsstrid. Eksamensoppgåvene for artiumselevane i norsk hovudmål og sidemål, kunne by på litt av kvart.