Vurderer å legge ned foreldreutvalg

Administrasjonen vil ikke tillate det kommunale foreldrearbeidsutvalget (FAU) å delta på møter som angår skolen.