Mange fekk nei til avlasting

Presset har vore stort både på pårørande og dei tilsette i eldreomsorga i sommar.