Over halvparten får bygge i strandsonen

Når kommunene sier ja til bygging i strandsonen, er Fylkesmannen positiv til godt over halvparten av sakene.